tooot.im

ユーザー数 トゥート数 接続数

URL

tooot.im

タグ

海外インスタンス 

独自の拡張機能

特徴/紹介文

עיקר הכללים:
*לא להטריד, להתקיף, להשפיל או לאיים
*אם מישהו/י מבקש/ת להפסיק אינטראקציה כלשהי, להפסיק מיד
*לנסות לאפשר מרחב נעים ומכיל עבור כולןם
*לא להציג באופן גלוי תכנים פורנוגרפיים או ייצוגים של אלימות פיזית
*אפס סובלנות לגזענות, בפרט כל התבטאות כהניסטית או נאצית

カスタム絵文字